Pančelka v karanténe #2

Pančelka v karanténe #2

Youtube videá sú síce super, ale žiaci v nich nie sú aktívne zapojení. Sú pre žiakov vysoko konzumné a hoci ich občas nútia rozmýšľať a samostatne experimentovať, počas pozerania v nich aktívne zapojení nie sú. Preto počas karantény využívam hlavne online vyučovanie cez zoom.

Zoom má viaceré výhody oproti iným platformám. Nepadá často, môžem vidieť všetkých účastníkov naraz a hlavne, môžem na zoome pokračovať v metóde skupinového vyučovania, ktorú normálne na hodinách používam. Breakout rooms, je na to super fičúrka! V sekunde žiakov rozdelí do skupín s ľubovoľným počtom členov, v ktorých môžu pracovať na zadanej úlohe. Prvý krát, keď som ich rozdelila a zrazu som ostala v celom hovore sama som sa strašne začala smiať. Prišlo mi vtipné ako zrazu mi celá trieda zmizla z pred očí a nastalo hrobové ticho. Ticho, ktoré by za normálnych okolností v triede nikdy pri skupinovej práci nenastalo :D. Cítila som sa z toho celá nesvoja, a tak som sa ako host jedným klikom pridala postupne do každej skupinky a načúvala som ako sa im pracuje. Najlepšie bolo, keď si ma žiaci nevšimli a nadávali na mňa, že čo to vymýšľam za úlohy 😀 Strašne som sa smiala, keď si uvedomili, že ich počujem :D.

Po uplynutí času na úlohu som žiakov zavolala zase jedným klikom naspäť do spoločného online priestoru, kde mali možnosť prezentovať výsledky svojej práce. Na konci hovoru som odreflektovala, čo som zachytila počas mojich náčuvov v skupinách. Sú skupiny, ktorých výborné pracovné nasadenie som musela pred všetkými pochváliť. Ale tiež občas musím niektoré skupiny aj trošku napomenúť (raz v jednej skupine namiesto práce riešili skoro celý čas písomku zo slovenčiny). Tiež som dala žiakom priestor, aby sami zhodnotili svoju prácu a či sa niečo počas hodiny naučili. Takto hodiny spoločne ukončíme, rozlúčime sa a ja sa teším na každú ďalšiu online hodinu, ktorá je pred nami, lebo ako fakt, je to strašná sranda! 😀 Zakaždým to prinesie nejaké nové, častokrát vtipné momenty, z ktorých mám radosť!

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.